~~
Συνεργάτες

Coding School

Η δύναμη είναι στους συνεργάτες

Τα Coding Schools υποστηρίζονται από τους συνεργάτες μας οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά προσπαθώντας να συνεισφέρουν μέσω των υπηρεσιών που μπορούν να μας παρέχουν στην σωστή διεκπεραίωση κάθε Coding School και στην σωστή διαχείριση κάθε υποψηφίου.

Orientum

Η εταιρεία «ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2004 προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

 

Από το 2008 δραστηριοποιείται πιο εξειδικευμένα στο χώρο των ψυχομετρικών εργαλείων. Έχοντας την επιστημονική συνεργασία καθηγητών πανεπιστημίου και διδακτόρων ειδικευμένων στην ψυχομετρία, κατασκευάζει και προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα μια σειρά ψυχομετρικών τεστ, που μετρούν διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου (προσωπικότητα, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, εργασιακές αξίες και κίνητρα, ικανότητες κ.ά.).

 

Η συστοιχία των τεστ της Orientum απευθύνεται σε εργαζομένους που επιθυμούν να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική τους προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις ικανότητές τους, αλλά και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρμόσουν τα καλύτερα εργαλεία στην επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού τους. Στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης των αναγκών για όσον το δυνατόν καλύτερη επιλογή, η ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας επιμελείται την κατασκευή, ανάπτυξη και προσαρμογή των νέων και σύγχρονων αυτών ψυχομετρικών εργαλείων.

 

Στο πλαίσιο όλων αυτών των δράσεων περιλαμβάνεται και η προσαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων της στις ανάγκες των στελεχών επιλογής προσωπικού, των υπευθύνων HR και των συμβούλων σταδιοδρομίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία (τεστ) για την επιλογή προσωπικού ή την ανάπτυξη και αξιολόγηση του υπάρχοντος προσωπικού των εταιρειών.