Mind
the <code>

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ έστω σε ένα από τα παραπάνω ερωτήματα, τότε δήλωσε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση Java ή .ΝΕΤ, με την υποστήριξη του Coding School του kariera.gr.

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Υποτροφιών Mind the <code>, που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά, έχει σχεδιαστεί από τον Όμιλο Quest, έναν από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς Ομίλους Εταιρειών και κορυφαίο Όμιλο της χώρας στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η Πρωτοβουλία

Το Mind the <code> εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Quest Forward», που αποσκοπεί στην εξέλιξη των νέων στον νέο ψηφιακό κόσμο και στη διακράτηση ταλαντούχων εργαζόμενων στην Ελληνική αγορά.

Ο Στόχος

Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των νέων με δεξιότητες και επίκαιρη, ουσιαστική γνώση πάνω στις γλώσσες Προγραμματισμού Java & .NET, με στόχο να εργασθούν στις εταιρείες τεχνολογίας του Ομίλου: Info Quest Technologies, Uni Systems, Team Candi, Intelli Solutions, you.gr καθώς και στην ACS.

Οι υποτροφίες​

50 υποτροφίες, 60 ώρες εκπαίδευση,
απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης

Μπορείς να τις διεκδικήσεις εάν…

Είναι απαραίτητο να έχεις:

Επίλεξε το Course πάνω στη γλώσσα προγραμματισμού που σε ενδιαφέρει:

Edit

Πρόγραμμα Διδασκαλίας | Βασικοί Πυλώνες

Εντατική εκπαίδευση 60 ωρών στη Java

 • Introduction to Course
 • Install and use IntelJ
 • Java basics
 • Java encapsulation, inheritance and polymorphism
 • Java Generics
 • Solid principles
 • Introduction to spring Boot
 • Spring Boot Tomcat
 • Spring Boot & H2 database
 • REST principles
 • REST services implementation with spring boot
 • Customize endpoints with controllers
 • Introduction to Model View Controller (MVC) for web applications
 • Spring boot & services
 • Refactoring effectively
 • Introduction to databases, design and Implement an external database (MySQL)
 • Retrieving data and SQL queries
 • Refactor H2 database to MySQL

Μαθήματα

Εντατικά online μαθήματα Java σε group των 25 ατόμων, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου 2022.

Project

Συμμετοχή σε Ομαδικό Coding Project και παρουσίαση σε στελέχη του Ομίλου Quest.

Networking

Επισκέψεις στις εταιρείες του Ομίλου και γνωριμία με senior developers/ architects που εργάζονται σε μεγάλα Projects στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πιστοποίηση

Ονομαστικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης java, υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School, με τη λήξη του προγράμματος.

Ευκαιρίες Πρόσληψης

Αξιολόγηση συμμετεχόντων και άμεση πρόσληψη στις δυναμικές ομάδες developers των εταιρειών του Ομίλου Quest.

Εισηγητές του Mind the <code>

Κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

Γιώργος Μέτσης

Γιώργος Μέτσης

Ο Γιώργος Μέτσης είναι απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής με ειδικότητα στις τηλεπικοινωνίες (αποφοίτησε 1ος), απόφοιτος της Σχολής Αναλυτών Προγραμματιστών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αποφοίτησε 1ος) και εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο Κέντρο Έρευνας και Πληροφορικής του ΥΠΕΘΑ. Σχεδίασε και ηγήθηκε ομάδων για την ανάπτυξη κρίσιμων συστημάτων C2I GIS μεγάλης κλίμακας, στο υπουργείο συμβατών με τα διεθνή πρότυπα του ΝΑΤΟ, τα οποία και αναγνωρίστηκαν από τη συμμαχία ως best-practises. Για τα παραπάνω, βραβεύτηκε από το κέντρο τεχνολογίας της συμμαχίας NCI Agency. Ανέπτυξε, σε πειραματικό επίπεδο, κρυπτομηχανές βασισμένες σε λογισμικό. Υλοποίησε custom radio firmware για την επίτευξη της μεγαλύτερης ασύρματης ζεύξης στη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας συμβατικό εξοπλισμό Wi-Fi (148 km). Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη συστημάτων ERP, απογραφής, POS, με χρήση τεχνολογίας RFID και τον εκσυγχρονισμό εταιρικών διαδικασιών. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο ΕΚΠΑ με θέμα επεξεργασία μάθηση σήματος, machine learning και αναγνώριση προτύπων. Τα τελευταία χρόνια ίδρυσε μια start-up που παρέχει λύσεις λογισμικού για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και διαχείρισης ενέργειας, αλλά και για τις ανάγκες των καταστημάτων.

Edit

Πρόγραμμα Διδασκαλίας | Βασικοί Πυλώνες

Εντατική εκπαίδευση 60 ωρών στη .NET

 • Introduction to Visual Studio and a simple console application
 • C# Basics (Basic data types, loops, selection, collections etc.)
 • Functions and String manipulation
 • Namespaces & Classes – Access modifiers
 • Properties & Encapsulation
 • Inheritance
 • Interfaces
 • Polymorphism
 • Generics
 • The Singleton Design Pattern
 • The Factory & Repository Design Pattern
 • The Observer Design Pattern
 • The Builder Design Pattern
 • Introduction to database design & indexing / performance concepts
 • Introduction to ADO.NET (A simple CRUD console app with parameterized queries)
 • Introduction to Models (POCO classes) and LINQ (Language-Integrated Query)
 • Introduction to Entity-Framework (Connection String and DbContext)
 • Create, Read, Update and Delete (CRUD) operations with Entity Framework & Db Migrations
 • Relationships and Sorting, Paging, Filtering and Grouping
 • Handling Concurrent conflicts and database transactions
 • How to analyze and estimate a project? – What is agile? How it works?
 • Introduction to Azure DevOPS
 • Code branching strategies
 • Introduction to Git: Pull, Push, Commit, Branch, Merge, Resolve conflicts
 • Introduction to ASP.NET Core
 • Dependency Injection explained
 • Introduction to the MVC pattern
 • Add a controller
 • Add a view
 • Interact with Models and ViewModels
 • Add validation
 • Razor Pages
 • Introduction to Authentication and Authorization for WebSites
 • How to add Identity to an MVC project?
 • How to customize IdentityUser and IdentityRole
 • How to enable External Authentication Services (Google, Facebook etc.)
 • Introduction to Scaffolding
 • Scaffold identity and customize login, register, reset-password pages 
 • Simple & Role-based Authorization
 • How to protect specific database records from access?
 • Introduction to WebAPI and REST services
 • Create WebAPI methods (GET, POST, PUT, DELETE) and test with Swagger
 • Enabling Cross-Origin Requests (CORS)
 • Authentication and Authorization for WebAPI (JWT)
 • Packaging and deploying our websites to IIS – Configuration steps for ASP.NET Core
 • Introduction to Test-Driven development
 • Unit testing with xUnit

Μαθήματα

Εντατικά online μαθήματα .NET σε group των 25 ατόμων, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου 2022.

Project

Συμμετοχή σε Ομαδικό Coding Project και παρουσίαση σε στελέχη του Ομίλου Quest.

Networking

Επισκέψεις στις εταιρείες του Ομίλου και γνωριμία με senior developers/ architects που εργάζονται σε μεγάλα Projects στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πιστοποίηση

Ονομαστικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης .NET, υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School, με τη λήξη του προγράμματος.

Ευκαιρίες Πρόσληψης

Αξιολόγηση συμμετεχόντων και άμεση πρόσληψη στις δυναμικές ομάδες developers των εταιρειών του Ομίλου Quest.

Εισηγητές του Mind the <code>

Κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

Γιώργος Σοβατζής

Γιώργος Σοβατζής

Ο Γιώργος Σοβατζής είναι αναλυτής/προγραμματιστής υπολογιστών με 20-ετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για διάφορες αγορές. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό χώρο, έχει αναπτύξει εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει λογισμικό που σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφοριών. Η εμπειρία του επεκτείνεται πέρα από τον προγραμματισμό και στη διαχείριση συστημάτων καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων πληροφορικής με διάφορες μεθοδολογίες όπως Agile, CMM, Waterfall κλπ.
Αναπτύσσει κώδικα τόσο σε Java όσο και σε .NET ενώ ασχολείται και με παραμετροποιήσεις open-source λύσεων σε PHP.

Νίκος Σταύρου

Νίκος Σταύρου

Ο Νίκος Σταύρου είναι .ΝΕΤ Developer. Μετά από εντατικό reskilling, λαμβάνοντας συμμετοχή στο Coding School που πραγματοποιήθηκε το 2019, εργάζεται ως software engineer στον fintech οργανισμό Qualco με ειδίκευση στην επεξεργασία δεδομένων. Παράλληλα, παρακολουθεί το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει πάθος με την τεχνολογία και την ανάπτυξη κώδικα τόσο σε .ΝΕΤ όσο και σε SQL. Τον ελεύθερό του χρόνο προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει τις γνώσεις του.

Στον Όμιλο Quest εργαζόμαστε με όραμά μας την καινοτόμο δημιουργία αξίας μέσω της επιχειρηματικής αριστείας. Κινητήριος δύναμη στην εξελικτική μας πορεία είναι οι άνθρωποί μας, με το ήθος, τη γνώση, τον ενθουσιασμό, το πάθος και το ταλέντο τους, ενώ βάσεις μας είναι οι ισχυρές Αρχές και Αξίες μας. Όλοι μαζί ατενίζουμε το μέλλον οραματιζόμενοι έναν Προηγμένο Κόσμο, με κέντρο τον Άνθρωπο.
Απόστολος Γεωργαντζής
CEO της Quest Holdings

Η επόμενη μέρα:
Ελάτε μαζί μας!

Στον Όμιλό μας αναζητούμε συνεργάτες που τους διακρίνει το πάθος για τη δουλειά, η ομαδικότητα και η δέσμευση στην ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη.  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα, με κριτήριο την απόδοσή σας, για πρακτική άσκηση και κατόπιν πρόσληψη στις εταιρείες του Ομίλου,  μία επαγγελματική προοπτική, που συνδυάζει μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες. 

Ως μέλη της ομάδας μας:
Θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Ομίλους, που επί 40 χρόνια πρωταγωνιστεί στην αγορά της Πληροφορικής, αφήνοντας το στίγμα του για το μοντέλο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που εφαρμόζει, τις επιτυχίες του, την ποιότητα, την καινοτομία, τις αξίες και τη συνεχή εξέλιξή του.
Θα γνωρίσεις μερικά από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχει η εταιρεία του Ομίλου Uni Systems. Η εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά για 57+ συναπτά χρόνια και σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του κλάδου στην Ευρώπη υλοποιώντας έργα σε 300+ οργανισμούς σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, σε περισσότερες από 26 χώρες.

Θα ενταχθείς σε εξειδικευμένες ομάδες, που σήμερα διαδραματίζουν πολύ ενεργό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση ολόκληρης της κοινωνίας μας, υλοποιώντας projects e-Commerce, Modern Workplace, Robotic Process Automation, Customer Engagement, Revenue Assurance & last mile delivery.

Θα συνεργαστείς με μερικούς από τους πλέον ταλαντούχους επαγγελματίες της αγοράς.
Θα βρεθείς σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, με πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και θα αξιοποιήσεις πολλαπλώς τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δυνατότητές σου.
Θα σου δοθεί η ευκαιρία να λάβεις μέρος σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα έργα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη.

Θα αποκτήσεις νέες δεξιότητες και θα επεκτείνεις τους γνωστικούς σου ορίζοντες.

Με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής θα διευρύνεις τις γνώσεις σου, θα αναπτύξεις τα ταλέντα και τις δυνατότητές σου και θα παραμείνεις ανταγωνιστικός/ή στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

O ΟΜΙΛΟΣ QUEST

«Όραμα για έναν προηγμένο κόσμο»

Ο Όμιλος Quest είναι ένας από τους μεγαλύτερους, δυναμικά αναπτυσσόμενος σε στέρεη οικονομική βάση, Ελληνικός Όμιλος Εταιρειών, με δραστηριότητες στην Ψηφιακή Τεχνολογία, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις Ταχυμεταφορές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, το Εμπόριο Προϊόντων Κλιματισμού και την Πράσινη Ενέργεια, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην 40χρονη πορεία του, ο Όμιλος έχει αφήσει έντονο το στίγμα του στον τομέα της τεχνολογίας, με την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και τη συμβολή του στην ψηφιακή επανάσταση και την πρόοδο της χώρας, συμμετέχοντας παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή εξέλιξη.

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, πρωταγωνιστούν στις αγορές που δραστηριοποιούνται, έχοντας πάντα ως βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους και τις αξίες του Ομίλου, επιδιώκοντας την επιχειρηματική αριστεία και την καινοτόμο δημιουργία αξίας. Εξυπηρετούν όλο το εύρος της αγοράς, από τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές, η κάθε μία στον τομέα της.

Ο Όμιλος Quest με μια ματιά

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προϊόντα και Υπηρεσίες ICT & e-Commerce

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες Πληροφορικής

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ταχυμεταφορές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πράσινη Ενέργεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

€ 721 εκατ.

Κύκλος Εργασιών Ομίλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

+20%

Αύξηση κύκλου εργασιών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

€ 35,3 εκατ.

Προ φόρων κερδοφορία (+16,8%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

19%

% τζίρου στο εξωτερικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2.256

Εργαζόμενοι

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

351

Νέες θέσεις εργασίας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

17.708

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

€ 183.000

Επένδυση σε εκπαίδευση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€ 21 εκατ.​

Νέες Αναπτυξιακές Επενδύσεις

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€ 26 εκατ.

Συνολικές Νέες Επενδύσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

16%

Μείωση της ενεργειακής
έντασης του Ομίλου ανά € εκατ. κύκλου εργασιών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

€ 1,4 εκατ.*

Κοινωνική Συνεισφορά
*Εμπορική αξία

Στοιχεία 2020

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest

Ο Όμιλος Quest, έχοντας ξεκινήσει από τον τομέα της Τεχνολογίας, σήμερα αναπτύσσει δραστηριότητα σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, με τις εταιρείες του να κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται. 

Οι εταιρίες του Ομίλου Quest και οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Ταχυμεταφορές & Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Πράσινη Ενέργεια

(*) Η συγκεκριμένη εταιρεία του Ομίλου δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα “Mind the <code>”

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Θέλεις εξέλιξη;

Συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Mind the <code>.
Η ομάδα μας θα αξιολογήσει την αίτησή σου και θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου!

Παρακαλούμε συμπλήρωσε το όνομα και το επώνυμό σου με κεφαλαίους χαρακτήρες.
Ανέβασε το βιογραφικό σου* (Δεχόμαστε .docx, .doc, .txt, και .pdf μέχρι 1,5ΜΒ)