Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Η INTRASOFT International παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Απασχολεί 1.700 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18 γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 19 χώρες (Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Κένυα, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Μαρόκο, Πολωνία, Φιλιππίνες, Μεγάλη Βρετανία ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ).

Πάνω από 500 οργανισμοί σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως έχουν επιλέξει τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες της INTRASOFT International, ώστε να εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Α. Μάνος | Διευθύνων Σύμβουλος

Μπες στο Coding Hive

To Coding Hive είναι η μοναδική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε από κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής, την INTRASOFT International και την Intralot, με σκοπό να παρέχει εντατική εκπαίδευση προγραμματισμού πάνω σε τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νέας γενιάς επαγγελματιών στον κλάδο της Πληροφορικής, που έχουν πάθος με τον κώδικα και επιθυμούν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα στη σταδιοδρομία τους μέσα σε αυτούς τους δύο οργανισμούς.  25 υποτροφίες σε περιμένουν για να μπεις στο Coding Hive, να μάθεις την πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού παγκοσμίως, τη Java και να προσληφθείς σε δύο απο τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής.

Κάνε αίτηση για υποτροφία

Intrasoft International

Hiring Partners

Coding Hive

Το πρόγραμμα του Coding Ηive powered by Coding School θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την εκμάθηση Java απο έμπειρους developers. Η Java είναι μια σύγχρονη, ασφαλής, συμπαγής, ανεξάρτητη αρχιτεκτονικής και αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει  μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Τα μαθήματα διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, 9.00-17.00 και τις Τετάρτες, 18.00-21.00.

Day Lesson
18/5/2018 1. Java Basics
20/5/2018 2. Java Basics (cont) + Application Lifecycle Management
23/5/2018 3. Application Lifecycle Management
30/5/2018 4. Application Lifecycle Management
2/6/2018 5. Java EE 7- Developing Enterprise Applications with EJB and JMS
6/6/2018 6. Java EE 7- Developing Enterprise Applications with EJB and JMS
10/6/2018 7. Data Layers and Persistance (1/2)
13/6/2018 8. Data Layers and Persistance (2/2)
16/6/2018 9. Path 1: Introduction to Spring
20/6/2018 10. Path 1: Introduction to Spring
23/6/2018 11. Path 1: SW Patterns
24/6/2018 12. Coding Project
27/6/2018 13. Path 1: SW Development Patterns
30/6/2018 14. Path 1: SW Development Patterns
4/7/2018 15. Path 2 : Web Development I (Javascript, HTML5, CSS)
7/7/2018 16. Path 2 : Web Development I (Javascript, Typescript)
8/7/2018 17. Path 2: Web Development II (Angular)
11/7/2018 18. Path 2: Web Development II (Angular)
14/7/2018 19. Coding Project
15/7/2018 20. Projects presentations / Certifications

Όλοι οι συμμετέχοντες, κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας με την παρουσίαση του group project θα λάβουν Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Η πιστοποίηση φέρει την επίσημη σφραγίδα του Coding School κατοχυρώνοντας τον έλεγχο και την έγκριση του εκπαιδευτικού φορέα για τη διασφάλιση των επαρκών ωρών παρακολούθησης και της συστηματικής συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών εκπαίδευσης, η σωστή και επαρκής εκμάθηση του υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διαρκής παροχή εξειδικευμένων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Κάθε πιστοποιητικό είναι ονομαστικό, αναφέρει την τεχνολογία εξειδίκευσης, την ημερολογιακή ολοκλήρωση του προγράμματος, υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School και δίδεται με τη λήξη του προγράμματος.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός προγράμματος στο Coding School.

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα στο Coding Hive έχοντας λάβει την υποτροφία δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά δεσμεύεται στη δίμηνη εντατική παρακολούθηση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.