Πρόγραμμα Διδασκαλίας | Βασικοί Πυλώνες

Εντατική εκπαίδευση 60 ωρών στη Java

 • Introduction to Course
 • Install and use IntelJ
 • Java basics
 • Java encapsulation, inheritance and polymorphism
 • Java Generics
 • Solid principles
 • Introduction to spring Boot
 • Spring Boot Tomcat
 • Spring Boot & H2 database
 • REST principles
 • REST services implementation with spring boot
 • Customize endpoints with controllers
 • Introduction to Model View Controller (MVC) for web applications
 • Spring boot & services
 • Refactoring effectively
 • Introduction to databases, design and Implement an external database (MySQL)
 • Retrieving data and SQL queries
 • Refactor H2 database to MySQL

Μαθήματα

Εντατικά online μαθήματα Java σε group των 25 ατόμων, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2021.

Project

Συμμετοχή σε Ομαδικό Coding Project και παρουσίαση σε στελέχη του Ομίλου Quest.

Networking

Επισκέψεις στις εταιρείες του Ομίλου και γνωριμία με senior developers/ architects που εργάζονται σε μεγάλα Projects στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πιστοποίηση

Ονομαστικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης java, υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School, με τη λήξη του προγράμματος.

Ευκαιρίες Πρόσληψης

Αξιολόγηση συμμετεχόντων και άμεση πρόσληψη στις δυναμικές ομάδες developers των εταιρειών του Ομίλου Quest.

Εισηγητές του Mind the <code>

Κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

Γιώργος Μέτσης

Γιώργος Μέτσης

Short bio here