Η INTRALOT ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα είμαστε μια από τις πιο εξωστρεφείς ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους τόσο ως προμηθευτής software λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών.

Με κύκλο εργασιών €1,1 δισ. το 2017 και 5.100 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, συναγωνιζόμαστε επάξια τους πολυεθνικούς κολοσσούς του κλάδου μας, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του gaming industry.

Πάντα όμως βασιζόμαστε στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ευελιξία των ανθρώπων μας, που προσαρμόζονται στις διαρκείς μεταβολές τόσο του τεχνολογικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε.

Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 850 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι εξειδικευόμαστε στη δημιουργία software για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας πραγματικά τις πιο state-of-art τεχνολογίες, όπως C/C++, Java, Android, .net, DevOps, PL/SQL, JavaScript, React, Angular, Spring…

Παράλληλα, ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Εταιρίας μας, προσφέρει σε όλους μας τη δυνατότητα να εξελιχθούμε στο διεθνή χώρο και να αποκτήσουμε την επαγγελματική εμπειρία μιας ελληνικής αλλά ταυτόχρονα πολυεθνικής Εταιρίας.

Στόχος της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους, λειτουργώντας με διαφανείς, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες. Μοναδική προϋπόθεση, είναι η διάθεση όλων μας να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε! Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.intralot.com!

25 υποτροφίες

Μπες στο Coding Hive

To Coding Hive είναι η μοναδική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε από κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής, την INTRASOFT International και την Intralot, με σκοπό να παρέχει εντατική εκπαίδευση προγραμματισμού πάνω σε τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νέας γενιάς επαγγελματιών στον κλάδο της Πληροφορικής, που έχουν πάθος με τον κώδικα και επιθυμούν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα στη σταδιοδρομία τους μέσα σε αυτούς τους δύο οργανισμούς.  25 υποτροφίες σε περιμένουν για να μπεις στο Coding Hive, να μάθεις την πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού παγκοσμίως, τη Java και να προσληφθείς σε δύο απο τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής.

Κάνε αίτηση για υποτροφία

Intralot

Για την Εταιρία μας το Coding Hive είναι  μια μοναδική πρωτοβουλία ώστε να έρθουμε κοντά στους ανθρώπους που αγαπούν τον προγραμματισμό!

Πρόκειται για μια ευκαιρία και να προσφέρουμε εκπαίδευση, αλλά και να συνεργαστούμε στη συνέχεια με όσους ο κώδικας είναι στο DNA τους!

Hiring Partners

Μάθε Java

Coding Hive

Το πρόγραμμα του Coding Ηive powered by Coding School θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την εκμάθηση Java απο έμπειρους developers. Η Java είναι μια σύγχρονη, ασφαλής, συμπαγής, ανεξάρτητη αρχιτεκτονικής και αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει  μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Τα μαθήματα διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, 9.00-17.00 και τις Τετάρτες, 18.00-21.00.

Day Lesson
18/5/2018 1. Java Basics
20/5/2018 2. Java Basics (cont) + Application Lifecycle Management
23/5/2018 3. Application Lifecycle Management
30/5/2018 4. Application Lifecycle Management
2/6/2018 5. Java EE 7- Developing Enterprise Applications with EJB and JMS
6/6/2018 6. Java EE 7- Developing Enterprise Applications with EJB and JMS
10/6/2018 7. Data Layers and Persistance (1/2)
13/6/2018 8. Data Layers and Persistance (2/2)
16/6/2018 9. Path 1: Introduction to Spring
20/6/2018 10. Path 1: Introduction to Spring
23/6/2018 11. Path 1: SW Patterns
24/6/2018 12. Coding Project
27/6/2018 13. Path 1: SW Development Patterns
30/6/2018 14. Path 1: SW Development Patterns
4/7/2018 15. Path 2 : Web Development I (Javascript, HTML5, CSS)
7/7/2018 16. Path 2 : Web Development I (Javascript, Typescript)
8/7/2018 17. Path 2: Web Development II (Angular)
11/7/2018 18. Path 2: Web Development II (Angular)
14/7/2018 19. Coding Project
15/7/2018 20. Projects presentations / Certifications

Όλοι οι συμμετέχοντες, κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας με την παρουσίαση του group project θα λάβουν Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Η πιστοποίηση φέρει την επίσημη σφραγίδα του Coding School κατοχυρώνοντας τον έλεγχο και την έγκριση του εκπαιδευτικού φορέα για τη διασφάλιση των επαρκών ωρών παρακολούθησης και της συστηματικής συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών εκπαίδευσης, η σωστή και επαρκής εκμάθηση του υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διαρκής παροχή εξειδικευμένων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Κάθε πιστοποιητικό είναι ονομαστικό, αναφέρει την τεχνολογία εξειδίκευσης, την ημερολογιακή ολοκλήρωση του προγράμματος, υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School και δίδεται με τη λήξη του προγράμματος.

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα στο Coding Hive έχοντας λάβει την υποτροφία δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά δεσμεύεται στη δίμηνη εντατική παρακολούθηση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.